VZDĚLÁNÍ  
   
Brno Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
1994 – 1999 Magistr, obory anglistika a bohemistika
1995 Rotary Scholar, Exeter University
Brno Právnická fakulta Masarykovy univerzity
1997 – 2002 Magistr, diplomová práce „Právní aspekty fúzí“
Chicago Právnická fakulta Johna Marshalla
2000 John Marshall Law School Scholar
Ann Arbor Právnická fakulta Michiganské univerzity
2003 – 2004 Master of Laws (LL.M.)
Fulbright Scholar, Michigan Grotius Fellow
Štrasburk L’Ecole Nationale d’Administration  (Národní škola státní správy)
2009 – 2010 Pokračovací studium ekonomie, sociologie a mezinárodních vztahů
Stipendium francouzské vlády
Brno Právnická fakulta Masarykovy univerzity
2012 Doktor práv (JUDr.), rigorózní práce „Soudní aplikace doktríny stlačování marží“
Praha Právnická fakulta Univerzity Karlovy
2008 – 2012 Doktorské studium (Ph.D.), disertační práce „Lidskoprávní aspekty svobod pohybu v judikatuře ESD“